การดูแลรักษาดอกไม้                                      

วิธีง่าย ๆ ในการดูแลรักษาดอกไม้ ดังนี้

1.   เลือกซื้อดอกไม้ที่สดใหม่  โดยดูจากก้านและใบ ที่ไม่เหี่ยวช้ำ และเด็ดเอาใบที่อยู่ใต้น้ำออก

2.   ตัดก้านดอกเป็นแนวเฉียง 45 องศา ด้วยกรรไกรตัดดอกไม้ หรือมีดคมๆ จะทำให้ดอกไม้ดูดซับน้ำได้ดีขึ้น

3.   นำดอกไม้ลงในน้ำอุ่นที่ผสมสารละลายสำหรับดอกไม้ (สารอาหารหาซื้อได้ตามร้านขายดอกไม้ทั่วไป                   เมื่อแช่ดอกไม้ในถังน้ำเรียบร้อยแล้ว ควรนำถังดอกไม้วางในบริเวณที่มีอุณหภูมิปกติประมาณ 1-3 ชั่วโมง            เพื่อให้ดอกไม้มีการปรับสภาพตัวเองก่อน จากนั้นจึงนำไปแช่ในตู้เย็นสำหรับแช่ดอกไม้ หรือจัดใส่แจกัน               เพื่อใช้งานต่อไป

4.   ระหว่างที่จัดดอกไม้ใส่แจกันไว้ ควรตรวจดูสภาพดอกไม้ในแจกันทุกวัน หากในแจกันมีโอเอซิสปักดอกไม้อยู่         ควรเติมน้ำให้ดอกไม้ทุกวัน และเปลี่ยนน้ำทุก 3วัน

5.   ทุกๆ 3วัน ควรตัดก้านดอกไม้ขึ้นอีกประมาณสามในสี่นิ้ว หรือหนึ่งนิ้วนับจากปลายก้าน และ ตัดดอกที่เริ่ม          เหี่ยวเฉาออกไป  เปลี่ยนน้ำที่เติมสารอาหารไว้ เพื่อให้ดอกไม้ดูสดเสมอ

6.   จัดวางแจกันดอกไม้ไว้ในที่ร่ม อากาศโปร่ง  อย่าวางดอกไม้บนเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือใต้พัดลมเพดานโดยตรง           เพราะจะทำให้ดอกไม้เหี่ยวเฉาเร็ว

7.   ใช้กระบอกฉีดละอองน้ำให้ดอกไม้ทุกวัน โดยน้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำที่สะอาดเสมอ

........................................................................................................................................................................

การดูแลต้นกล้วยไม้ Phalaenopsis                                    

1.  ใช้น้ำสะอาดรดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ให้เปียกทั่ววัสดุปลูก  ไม่ต้องรดที่ตัวดอก

2.  ปริมาณน้ำที่เหมาะสมคือ ครึ่งแก้ว(ประมาณ 50 ซีซี) สำหรับต้นใหญ่ หรือ1/3 แก้ว   (ประมาณ 30 ซีซี)           สำหรับต้นเล็ก

3.  ใช้ปุ๋ยเกล็ดกล้วยไม้ผสมน้ำอัตราส่วน 1 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร รดทั่วทั้งต้นและใบ สัปดาห์ละ 1  ครั้งโดยรดปุ๋ย         หลังวันที่รดน้ำ 1-2 วัน 

4.  ตั้งประดับบ้านหรือที่ทำงาน ให้รับแสงรำไร (แสงจากแดดอ่อน หรือแสงจากหลอดไฟฟ้า)

5.  เมื่อดอกโรยหมดให้ตัดก้านดอกทิ้งแล้วนำไปปลูกเลี้ยงนอกอาคาร ให้ได้แสงรำไร และอากาศ                         เพื่อให้ต้นแข็งแรงและออกดอกครั้งต่อไป

.......................................................................................................................................................................

p2
p1